ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

นายรักพงษ์ วงษ์ธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา  และคณะครู นักเรียน  

ขอขอบคุณ  คณะข้าราชการตำรวจ สภ.อ. วังน้ำเย็น  ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

 

 

 

 

ติดต่อเรา