การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีกำหนดจัดงานดังนี้

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 25-27 ธันวาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ขอให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน รวมทั้งฝึกซ้อมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันได้ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 ที่ https://central68.sillapa.net/sp-skw1/ เอกสารดังแนบ

scan0010

scan0011

scan0006

290639

scan0007

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา