การเรียนรู้ สู่สุขภาพที่ดี

“การเรียนรู้สู่สุขภาพที่ดี”

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

คณะคุณหมอ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน
โดยคุณหมอได้ตรวจสุขภาพนักเรียน และได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
แก่นักเรียนบ้านเทศมงคล ในหัวข้อ “การเรียนรู้ สู่สุขภาพที่ดี”

IMG_7361IMG_7364IMG_7360IMG_7359IMG_7369IMG_7371IMG_7379IMG_7386IMG_7381IMG_7357 IMG_7352 IMG_7351 IMG_7348 IMG_7346 IMG_7343 IMG_7341 IMG_7336 IMG_7331

ติดต่อ สพป.สก.1