ขอเลื่อนการประชุมยกระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเวทคณิต

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเลื่อนการประชุมยกระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเวทคณิตในวันที่ 21 กันยายน 2561 จากหอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว ระหว่างเวลา 08.30 น -16.30 น.

ติดต่อเรา