การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) ณ มะขามคู่รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อเรา