มหกรรมวิชาการเขาฉกรรจ์ “ขับเคลื่อน ๔ จุดเน้น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการเขาฉกรรจ์ “ขับเคลื่อน ๔ จุดเน้น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา