ขอขอบคุณ คุณภอญญดา แตงไทย และคุณพนม ญาติวังกลุ่ม

ขอขอบคุณ คุณภิญญดา แตงไทย และคุณพนม ญาติวังกลุ่ม ศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านหนองหว้า นำโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 2 ตัว มามอบให้ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้า เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน

ติดต่อเรา