ผลการแข่งขันโครงการสืบสานตำนานเอกลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านดนตรีไทยของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 10

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีไทยประกอบการร้องได้รับรางวัลชนะเลิศ และการแข่งขันวงอังกะลุงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตามโครงการสืบสานตำนานเอกลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านดนตรีไทยของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้นที่ 2 อาคารศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ติดต่อเรา