โรงเรียนบ้านหนองหว้าได้รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายพรพรจน์  เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่โรงเรียนบ้านหนองหว้า ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปี พ.ศ. 2561  โดยณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายประมวล สุวรรณศรี เป็นตัวแทนรับช่อดอกไม้

ติดต่อเรา