เก็บตก : พานักเรียนดูงาน กศน.สัญจร ศูนย์วิทย์ฯ อรัญประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

นางขวัญวรา  พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้นำนักเรียนนั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 โรงเรียนบ้านเทศมงคล
ไปศึกษาดูงาน กศน.สัญจร ๒๕๕๗ มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน
ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.๙ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

DSCN5054

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
และเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน

DSCN5053

นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาดูงานเพื่อเก็บเอาความรู้ให้ได้มากที่สุด

DSCN5052

มุมโลกใต้ทะเล

DSCN5055

มุมรักการอ่าน

ติดต่อเรา