ประเภทและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

1. แจ้งโรงเรียนทุกสังกัดทุกแห่ง  ศึกษาประเภทและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั่้งที่ 64

โดยให้เปิดที่เว็บไซด์ สพฐ. (สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน) ไปที่ เมนู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 และเข้า เมนู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

2. ฝึกซ้อมนักเรียน

3. กำหนดวันรับสมัครทีมแข่งขัน สพป.สระแก้ว เขต 1 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ติดต่อ สพป.สก.1