ประชาสัมพันธ์โรงเรียนรับเอกสาร ทร.14

ตามที่กลุ่มส่งเสริมได้แจ้งให้โรงเรียนทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับ(บด.03)เข้าเรียนปีการศึกษา 2562  โดยประสานสำนักงานทะเบียนอำเภอจัดพิมพ์รายชื่อเด็กที่เกิด พ.ศ. 2555 จาก ทร.14 นั้น

สำหรับโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ขอความร่วมมืออำเภอเมืองสระแก้วจัดพิมพ์รายชื่อเด็กที่เกิด พ.ศ. 2555 จาก ทร.14และคัดแยกรายชื่อเด็กเป็นในโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งให้โรงเรียนในบล๊อกของแต่ละโรงเรียนแล้ว จึงขอให้โรงเรียนมารับัญชีรายชื่อเด็กดังกล่าวต่อไป

ติดต่อเรา