ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ขอแจ้งประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้โรงเรียนในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เอกสารดังแนบ

scan0006

290639

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา