การพัฒนาข้าราชการครูเพื่อการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ติดต่อเรา