การสัมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการสัมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

1. ณ หอประชุมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

2. ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา