อบรมหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 8 กันยายน 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

ดาวโหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/bannumsubchareanschool/

ถนอมจิตร พอใจ  รายงาน

ติดต่อเรา