เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน สพป.สระแก้ว เขต 1

       ตามที่  คณะกรรมการบริหารชมรมครูโรงเรียนในฝัน สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้มีการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  มิถุนายน  2557
ที่โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ไปแล้วนั้น   บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม และข้อคับของชมรมครูโรงเรียนในฝัน สพป.สระแก้ว เขต 1
เป็นที่เรียบร้อย 
และแนบรายละเอียดมาพร้อมนี้  Dream1 Report_Dream1

ติดต่อ สพป.สก.1