ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

วันที่ 5 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดย นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การรายงานจำนวนบุคลากรและนักเรียน การจัดงานเกษียณในวันที่ 25 กันยายน 2561

ถนอมจิตร พอใจ  รายงาน

ติดต่อเรา