ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 15 สิ งหาคม 2561 นายญาณวรุตม์ พิณสาย  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้าร่วมกิจกรรม โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน และโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดป่าดู่ ต. หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว

ติดต่อเรา