กิจกรรมมหาเจริญ

4 กันยายน 2561 นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ อบรมนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา ในการร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงบริเวณชุมชน พร้อมทั้งเน้นในเรื่องของการสอดส่องดูแลให้นักเรียนห่างไกลจากบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด

——ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ——-

ติดต่อเรา