ประเมินเลื่อนวิทยะฐานะ

4 กันยายน 2561 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 น.ส.ฐิติพร ภู่มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหลังใน น.ส.นิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา คณะกรรมการประเมินการขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ของว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดยมีนายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

——-ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ———-

ติดต่อเรา