โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

วัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา