โรงเรียนปลอดบุหรี่

31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตาม 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมีคุณลออ แก้วศรี นักวิชาการศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคุณพัตราภรณ์ พนัสชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะกระทรวงสาธารณสุข นิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2561

————–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ————-

ติดต่อเรา