ค่ายทักษะชีวิต

27-28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำนักเรียนเข้ารับการอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว โดยมี ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด

——ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ——

ติดต่อเรา