พิธีเปิดการอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม

วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา