ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

วัน จันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายยุวชนคนคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา