ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิต

โรงเรียนบ้านลุงพลู ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิต  

นายบุญส่ง   แสงเทพ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

ในวันเสาร์  ที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๑    เวลา ๐๙:๐๐ น.

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลุงพลู

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูประทุมมา  ฉิมพานิช  โทร  ๐๘๙-๙๓๑-๖๖๑๑

 

ติดต่อเรา