๊Unit the Restaurant มหาเจริญ

นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ  เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  Unit the Restaurant for Mattayom  โดยมีกิจกรรมผู้ทรงคุณวุฒิตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษ และให้โครงงานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

———–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ—————-

Latest posts by โรงเรียนบ้านมหาเจริญ (see all)
ติดต่อเรา