ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุน จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟเพื่อเด็กและเยาวชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โรงเรียนที่มีรายชื่อ 9 โรงเรียน ดังต่อไปนี้ 1.โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 2.โรงเรียนบ้านหนองเตียน 3.โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 4.โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 5.โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 6.โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 7.โรงเรียนบะขมิ้นวัชะอนุสรณ์ 8.โรงเรียนบ้านเขามะกา 9.โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุน จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟเพื่อเด็กและเยาวชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เอกสารดังแนบ

scan0003

ติดต่อเรา