พิธีเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเยาวชน

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วติดต่อเรา