แจ้งประชาสัมพันธ์การสั่งโต๊ะจีนในการจัดงานเกษียณราชการ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 

สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายกำหนดจัดงานมุทิตาจิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอเรียนให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง

1.การสั่งโต๊ะจีนสั่งได้ที่ประธานกลุ่มเครือข่ายที่โรงเรียนสังกัดอยู่ ในราคา 2,500 บาท 

2.ประธานกลุ่มเครือข่าย แจ้งยอดจำนวนโต๊ะจีนให้เขตพื้นที่การศึกษาฯ วันที่ 10 กันยายน 2561

3.ประธานกลุ่มเครือข่าย รวบรวมเงินค่าโต๊ะจีนมอบให้เขตพื้นที่การศึกษาฯ ในวันที่ 25 กันยายน 2561

 

กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา