รายชื่อคำสั่งคณะกรรมการฯ(เพิ่มเติม)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต/บ้านหนองปรือ/อนุบาลวังสมบูรณ์/บ้านคลองยายอินทร์/บ้านวังใหม่/ชุมชนบ้านตาหลังใน/ซับเกษมวังชุมทอง/บ้านเขามะกา/บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)/บ้านคลองเจริญ/บ้านคลองอุดม/บ้านเขาแหลม/บ้านคลองผักขม/บ้านคลองธรรมชาติ/บ้านพรหมนิมิต/บ้านมหาเจริญ

โดยจัดอบรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

IMG_0001

IMG_0002

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา