แจ้งเลื่อนกำหนดการออกจดสถิติ วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา)

แจ้งโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) / โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา / โรงเรียนบ้านเขาแหลม 

    ด้วยคณะกรรมการตัดสินฯ ขอเลื่อนการออกจดสถิติการแข่งขัน “สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั้งที่ 14 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา) จากเดิม  วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561  เลื่อนเป็น  วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561  ณ สนามโรงเรียนของท่าน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา