โครงการครูแด มหาเจริญ

นายสมชาย อุ่นที  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญและนายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ มอบประกาศนียบัตรกับนักเรียนที่จบหลักสูตร “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” โดยมี พ.ต.ท.ประจักษ์ ปัตตะ สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธริำเภอวังน้ำเย็น ดาบตำรวจชยาภิวัตน์ สังฆะมณี ดาบตำรวจสมคิด อินประสาท วิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว

———ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ———-

 

ติดต่อเรา