จุดประกายความคิด..พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

23 สิงหาคม 2561 นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ประธานเปิดงาน “วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมการประกวดชุดรนีไซเคิล จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

———-ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ————-

ติดต่อเรา