การอบรมนักเรียนค่ายทักษะชีวิต วันที่ 27-28 สค.61

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 จัดค่ายทักษะชีวิต พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว นั้

ขอแจ้งเรื่องการแต่งกายของนักเรียน ดังนี้ วันที่ 27 ให้แต่งชุดพละของโรงเรียน 

วันที่ 28 ให้แต่งชุดพละของโรงเรียน หรือชุดลำลองที่สุภาพ

หมายเหตุ : ขอให้โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าอบรมด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ติดต่อเรา