แบบรายงานข้อมูลการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ให้กรอกข้อมูลตามลิงก์ที่แนปไว้ให้ตามความเป็นจริงนะคะ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bGqG6jySzkWSfxhcTTCBPttu7xIasqd2Q16rVIAcTfc/edit?usp=sharing

ติดต่อเรา