อนามัยวัยเจริญพันธ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

22 สิงหาคม 2561 นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เป็นประธานเปิดงาน “อนามัยวัยเจริญพันธ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” โดย ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นางสาวอุษณี อุณหเมทนีดล นักวิชาการสาธาณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจระเข้ ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

—————–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ—————

ติดต่อเรา