การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

ด้วย สนง.เลขาธิการครุสภา ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้มีจิตรศรัทธา รวมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา และโปรดรวบรวมเงินนำส่งได้ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 (ฝ่ายอำนวยการ) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-0-10406-3  

ติดต่อ สพป.สก.1