พิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1,2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา