ประชาสัมพันธ์ แจ้งโรงเรียนเรื่องการสั่งโต๊ะจีนงานวันเกษียณอายุราชการ 2561

สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งการจัดโต๊ะจีนงานวันเกษียณอายุราชการ จัดในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนใดที่ต้องการสั่งโต๊ะจีนให้สั่งได้ที่ ประธานกลุ่มเครือข่ายที่โรงเรียนสังกัด  ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 ในราคาโต๊ะละ 2,500 บาท (โต๊ะละ 8 คน) พร้อมนำส่งเงินให้ประธานกลุ่มเครือข่ายรวบรวมส่งเงินโดยประธานกลุ่มเครือข่าย ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 

**หมายเหตุ**

การสั่งโต๊ะจีนเพิ่ม-ลด ให้แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายเท่านั้น แต่ต้องก่อนวันที่ 10 กันยายน 2561

ติดต่อเรา