การอบรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรม

วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา