ประชุมคณะกรรมการวิทยากรการฝึกอบรมกิจกรรม ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด”

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ง เขต 1 เป็นประะานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการวิทยากรการฝึกอบรมกิจกรรม ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา