โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและสหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิกครู

วัน ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ไปเป็นประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและสหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิกครู กลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ วังทอง และวังใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1