การรับตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการรับตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายอำนาจ วิชยานุวัติ) เขตตรวจราชการที่ 3 กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา