วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

นายหงษ์คำ  หาบุญมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส และ คณะครู นำนักเรียน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ในวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา