ประชาสัมพันธ์เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

สพป.นครปฐม เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดรับทราบทั่วกัน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไวต์

http://www.nptedu.go.th/area1

ติดต่อเรา