ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระขวัญ ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่

  1. นายวันชัย  ธนังไพสาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
  2. นายสุรศักดิ์ พลแสน  ครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
  3. นายประมาณ แสงระยับ  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน                                                                                                                     ในวันที่ 13 กันยายน 2561  เวลา 17.00น.  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ   จองโต๊ะและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูเรืองอุไร เสือดี โทร  087-833-3616                                                                                     
ติดต่อ สพป.สก.1