กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

นายรักพงษ์  วงษ์ธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา และ คณะครู 

นำนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

 

 

 

ติดต่อเรา