ประชาสัมพันธ์การรับสายรัดข้อเท้า (แข่งขันฯ วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14)

     แจ้งโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) / โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา / โรงเรียนบ้านเขาแหลม    ขอให้มารับสายรัดข้อเท้าสำหรับการแข่งขันฯ วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14   พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ติดต่อเรา